Kinder-EHBO

Cursussen Kinderehbo 1

EHBO voor kinderen EHAK Eerste hulp aan kinderen, ook wel EHAK genoemd, is een specialisme binnen de EHBO. Ten opzichte van de reguliere EHBO-cursus wordt hierbij gekeken naar de verschillen tussen volwassenen, kinderen en zuigelingen. Zo zijn er onder meer verschillen in de lichaamsbouw van kinderen, het gedrag dat zij kunnen vertonen tijdens ziekte of […]

Reanimatiecursus

Cursussen Reanimantienaed 1

Reanimatiecursus volgen Reanimatie en AED Veelvoorkomende handelingen bij een ongeval zijn het gebruik van diverse reanimatietechnieken en een AED. Wanneer uw medewerkers een hartstilstand snel kunnen herkennen en acuut de juiste handelingen uit kunnen voeren wanneer vitale functies uitvallen, zijn zij in staat om levens te redden. In een cursus van een dagdeel brengen wij […]

Heftruck

Cursussen Heftruck 1

Rijden met een heftruck Veilig rijden met een heftruck vereist inzicht in zowel het transportmiddel als de omgeving. Om veilig te kunnen werken op het bedrijfsterrein en de openbare weg is het dan ook belangrijk dat uw medewerkers hier goed mee leren omgaan. Zo kan schade worden voorkomen en kunnen gevaarlijke defecten sneller herkend worden. […]

VCA

Cursussen Vca 1

VCA VCA-cursus VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer. De cursus is bedoeld voor personen die werken in hoogrisicobedrijven zoals grote distributiecentra, bouwbedrijven en bedrijven in de elektrotechniek. Tijdens de cursus krijgen deelnemers inzicht in basisveiligheid op de werkplaats, waarbij in de lesstof onderscheid wordt gemaakt tussen het verschil in taken en verantwoordelijkheden […]

Beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Beheerder BMI

BBMI Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie Wat te doen als er een storing is in uw brandmeldinstallatie, als deze niet goed lijkt te werken of u de verkeerde knop indrukt in een noodsituatie? De beheerder brandmeldinstallatie, ofwel BBMI, garandeert de werking en veiligheid van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Hij of zij zorgt ervoor dat uw installatie bediend […]

Omgaan met ongewenst gedrag en agressie

Cursussen Omgaanmetagressie 1

Ongewenst gedrag en agressietraining Omgaan met ongewenst gedrag In het dagelijks contact met klanten, patiënten en andere burgers komen medewerkers veel verschillende gedragsvormen tegen. Zeker in contacten waarbij emoties een rol spelen kan het moeilijk zijn te voorspellen hoe mensen in diverse situaties reageren. Zij kunnen hierbij ongewenst, grensoverschrijdend of agressief gedrag vertonen. Voor de […]

Coördinator Hoofd BHV

Cursussen Coordinatorhoofdbhv 1

Cursus tot Coördinator Hoofd BHV Coördinator Hoofd BHV Grote of complexe BHV-organisaties met meerdere ploegleiders stellen doorgaans ook een Coördinator Hoofd BHV aan. Deze medewerker is het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid in uw bedrijf en verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het BHV-plan. De Coördinator Hoofd BHV kan beleidsmatige en operationele […]

Preventiemedewerker

Cursussen Preventiemedewerker 1

Cursus preventiemedewerker Taken van een preventiemedewerker De preventiemedewerker ondersteunt u als werkgever in het creëren en behouden van een veilige werkomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitvoeren en opstellen van de RI&E, waar de preventiemedewerker medeverantwoordelijk voor is. Zo werkt deze mee aan het implementeren van de maatregelen uit het plan van aanpak of […]

Crisismanagementtraining

Crisismanagement

Crisismanagement Crisismanagement heeft alles te maken met de voorbereiding op mogelijke calamiteiten. Hierin worden alle acties samengebracht om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen. Of het nu gaat om ongevallen, uitslaande brand, bedreigingen, gijzeling of steeds vaker voorkomende varianten van cybercrime; binnen ieder bedrijf kan zich een crisis voordoen. Het is belangrijk dat […]

EHBO-cursus

Cursussen Ehbo 1

EHBO-cursus volgen De EHBO-cursus wordt volledig gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Tijdens de cursus worden theorie en praktijk afgewisseld, waarbij medewerkers leren om op de juiste manier te handelen bij ongevallen en hulp te verlenen bij stoornissen in de vitale functies of shock. Een belangrijk onderdeel van de cursus is reanimatie en […]