VCA

VCA

Cursus

Cursussen Vca 1
VCA

Waarom een VCA-cursus?

Een VCA-cursus helpt de veiligheid op de werkplaats te borgen door preventief te handelen. Leidinggevenden en uitvoerenden worden geïnformeerd over basisveiligheid, krijgen inzicht in risico’s binnen hun werkgebied en leren hiermee om te gaan. Zo worden calamiteiten voorkomen en kunnen medewerkers op de juiste manier handelen bij een ongeval.

VCA

VCA-cursus

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer. De cursus is bedoeld voor personen die werken in hoogrisicobedrijven zoals grote distributiecentra, bouwbedrijven en bedrijven in de elektrotechniek. Tijdens de cursus krijgen deelnemers inzicht in basisveiligheid op de werkplaats, waarbij in de lesstof onderscheid wordt gemaakt tussen het verschil in taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en uitvoerenden.

De cursus is volledig theoretisch en daarmee zowel online als klassikaal te volgen. Na afronding van het theoretische gedeelte volgt een klassikaal examen, waarbij de deelnemers één dag op locatie samenkomen.

VCA-Basis

De VCA-Basiscursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers. Zij krijgen onder andere informatie over de arbeidsomstandighedenwetgeving, werkvergunningen en besloten ruimten, het borgen van de veiligheid, het ontstaan en voorkomen van risico’s, omgaan met ongevallen en de manier van handelen bij gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar.

Ook krijgen zij inzicht in de gevaren van hand- en machinaal gereedschap, elektriciteit, maatregelen bij werken op hoogte, diverse manieren van hijsen en tillen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en wat te doen bij struikelen, uitglijden en verstappen.

De basiscursus zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s op de werkplaats en kunnen handelen om ongevallen te voorkomen.

VCA-VOL

Naast de basiscursus wordt VCA-VOL aangeboden, Veiligheid Operationeel Leidinggevende. Tijdens deze cursus krijgen leidinggevenden naast de materie van de basiscursus te maken met veiligheidswetging, het maken van risicoanalyses, het opstellen en bijhouden van een V&G-plan, inzicht in gevarenbronnen, toxicologie, ergonomie en overige relevante veiligheidsregels.

Met de kennis uit deze cursus weten leidinggevenden wat hun te doen staat op het gebied van risicopreventie. Zij leren hoe noodzakelijke afspraken bij samenwerkingen worden vastgelegd, hoe zij mensen aanspreken op gevaren en wat er van hen verwacht wordt in de borging van een veilige werkomgeving.

Meertalig

De VCA-cursus wordt in meerdere talen aangeboden. Zo is de cursus onder meer beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools, Bulgaars en Roemeens. Heeft u medewerkers die andere talen spreken, neem dan gerust contact met ons op.

VCA-certificaat

Ter afronding van de cursus wordt er een theoretisch examen afgenomen van VCA-Infra. Medewerkers die het examen succesvol doorlopen ontvangen een VCA-Basis of VCA-VOL certificaat, dat tien jaar geldig is. Na afloop van deze periode dienen zij de cursus en het examen opnieuw te doorlopen om het certificaat te vernieuwen.

Terug naar overzicht

RI&E

In de VCA-cursus staat basiskennis van veiligheid en risico’s centraal. Tijdens het uitvoeren van de RI&E brengen we de risico’s binnen uw bedrijf verder in kaart en geven we advies hoe u deze kunt voorkomen of verkleinen. Door passende maatregelen te nemen zorgen we met elkaar voor een veilige werkomgeving.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Basisveiligheid door bewustwording van risico’s en preventief kunnen handelen op de werkplaats. Dat is wat men leert tijdens de VCA-cursus.

Cursus VCA direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte VCA

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *