Coördinator Hoofd BHV

Coördinator Hoofd BHV

Cursus

Cursussen Coordinatorhoofdbhv 1
Coördinator Hoofd BHV

Wanneer een Coördinator Hoofd BHV?

De Coördinator Hoofd BHV geeft sturing aan de ploegleiders binnen uw BHV-organisatie. Hierbij kunnen zowel tactische en operationele taken worden uitgevoerd als beleidsmatige taken en beheer. Zo zorgt de coördinator er onder andere voor dat er veiligheidsmaatregelen en werkplannen worden opgesteld, dat BHV’ers getraind blijven en interne processen geëvalueerd worden.

Cursus tot Coördinator Hoofd BHV

Coördinator Hoofd BHV

Grote of complexe BHV-organisaties met meerdere ploegleiders stellen doorgaans ook een Coördinator Hoofd BHV aan. Deze medewerker is het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid in uw bedrijf en verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het BHV-plan.

De Coördinator Hoofd BHV kan beleidsmatige en operationele taken vervullen. Hieronder vallen onder meer het vertalen van verplichtingen op het gebied van Arbobeleid en de uitkomsten van de RI&E naar passende veiligheidsmaatregelen, beleidsdocumenten en werkplannen. Daarnaast bereidt de Coördinator Hoofd BHV uw BHV-organisatie voor op eventuele calamiteiten en stuurt deze de ploegleiders aan op het moment dat er een ongeval plaatsvindt.

Ook zorgt de Coördinator Hoofd BHV ervoor dat er een goede evaluatie plaatsvindt van de wijze waarop er tijdens calamiteiten is opgetreden. Op basis hiervan worden de processen gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd.

Cursus Coördinator Hoofd BHV

Tijdens de cursus Coördinator Hoofd BHV wordt uw medewerker in twee dagen klaargestoomd voor diens verantwoordelijkheden binnen de BHV-organisatie. Zo wordt er informatie gedeeld vanuit de arbeidsomstandighedenwet en worden de taken die hieruit voortkomen in kaart gebracht. Ook leren deelnemers op basis van de besproken onderwerpen en de huidige werksituatie een plan op te stellen voor hun BHV-organisatie.

De cursus wordt doorgaans via open inschrijving gegeven op een van onze landelijke oefencentra. Hierbij wordt van tevoren een inventarisatie gemaakt van de kennis en ervaring van de aanwezigen en het takenpakket dat zij binnen het bedrijf meekrijgen. Op basis hiervan kan de cursus worden aangepast of uitgebreid. Indien u een eigen groep wil laten opleiden op uw locatie, kan dit vanaf zes personen.

Certificaat Coördinator Hoofd BHV

Na afloop van de cursus wordt er een online certificaat aan de deelnemers beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot veel andere cursussen binnen de bedrijfshulpverlening is dit certificaat onbeperkt geldig. Wel is het verstandig de kennis en vaardigheden die tijdens de cursus zijn opgedaan bij te houden. Dit kan onder andere door middel van online leermodules, maar ook door deel te nemen aan de terugkomdag voor Hoofd BHV’ers.

Terugkomdag Coördinator Hoofd BHV

Veel bedrijven hebben slechts één Coördinator Hoofd BHV in dienst. Dit betekent dat uw medewerker geen kans heeft met anderen te sparren over de kennis en knelpunten binnen diens rol. Hier biedt de terugkomdag voor Coördinatoren Hoofd BHV mogelijkheden voor. Onder begeleiding van een veiligheidsspecialist gaat uw medewerker samen met andere coördinatoren in gesprek over veranderingen in de wet- en regelgeving, gebeurtenissen binnen het bedrijf en hoe er met calamiteiten wordt omgegaan. Een waardevolle bron van informatie die uw Coördinator Hoofd BHV helpt om het BHV-plan aan te scherpen en beter uit te voeren.

Terug naar overzicht

Bedrijfsnoodplan

In het bedrijfsnoodplan wordt de manier van handelen bij calamiteiten vastgelegd. De Coördinator Hoofd BHV zorgt ervoor dat dit plan altijd actueel is en wordt bijgestuurd waar nodig. Met het bedrijfsnoodplan en een goed geoefende BHV-organisatie bent u altijd voorbereid wanneer eventuele calamiteiten zich voordoen.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Leid uw Coördinator Hoofd BHV op voor een goed georganiseerde BHV-organisatie. Neem contact op voor meer informatie.

Cursus Coördinator Hoofd BHV direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte Coördinator Hoofd BHV

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt ons een offerte met hierin een prijsopgave voor de gevraagde cursussen.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *