Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Advies

Advies Bedrijfsnoodplan
Bedrijfsnoodplan

Waarom een bedrijfsnoodplan?

Met het bedrijfsnoodplan heeft u een overkoepelend veiligheidsplan in handen waarmee u te allen tijde voorbereid bent op noodsituaties. Het plan bevat onder meer een draaiboek, stroomschema’s en andere noodzakelijke documenten om juist te kunnen handelen in geval van calamiteiten. Na uitvoering van een RI&E kan het opstellen van een bedrijfsnoodplan vereist zijn.

Bedrijfsnoodplan opstellen

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan is een uitgebreid draaiboek waarmee u aantoont dat u zich heeft voorbereid op calamiteiten. Voor veel bedrijven is het hebben van een bedrijfsnoodplan geen verplichting. Wel draagt dit plan bij aan de veiligheid van de medewerkers en bezoekers in uw bedrijf en van de omgeving eromheen.

In het bedrijfsnoodplan zijn onder meer de RI&E, een ontruimingsplan en indien nodig zaken als crisismanagement, opleidingen en een communicatieplan opgenomen. Bovendien staan hier de stroomschema’s in vermeld die systematisch aangeven wat de BHV-organisatie te doen staat bij brand of een ongeval. Denk hierbij aan concrete informatie zoals de te volgen procedures en een duidelijk aangegeven verzamelplaats voor aanwezigen en autoriteiten. Een goed uitgewerkt bedrijfsnoodplan is verhelderend voor alle betrokkenen en ondersteunt uw BHV-organisatie.

Opstellen bedrijfsnoodplan

Voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan komen we langs bij u op locatie. We inventariseren welke onderdelen noodzakelijk zijn om in het plan op te nemen en houden rekening met zowel de ligging van het bedrijf als de mogelijkheden voor communicatie over meerdere vestigingen.

De knelpunten die tijdens de RI&E zijn geconstateerd vormen de basis van het bedrijfsnoodplan. Aan de hand hiervan werken we scenario’s uit van de risicogebieden en stellen we een duidelijk stappenplan op voor de bijbehorende maatregelen. Om verwarring van taken en verantwoordelijkheden binnen de commandostructuur te voorkomen, koppelen we de procedures vervolgens aan diverse bedrijfshulpverleners en mogelijke plaatsvervangers. Zo weet iedereen wat er in geval van nood van hen verwacht wordt.

Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

Bij grote bedrijven met meerdere vestigingen worden in het bedrijfsnoodplan de algemene scenario’s en risico’s omschreven. Vervolgens wordt er per locatie een ontruimingsplan toegevoegd, dat waar nodig gecombineerd kan worden met een aanvalsplan voor de brandweer.
Door de risicoscenario’s van uw bedrijf goed uit te werken en regelmatig een ontruimingsoefening uit te voeren blijft uw BHV-organisatie getraind en kan er effectief worden gehandeld in noodsituaties.

Terug naar overzicht

Cursus Coördinator Hoofd BHV

Leid ten minste één medewerker op tot Coördinator Hoofd BHV. Deze medewerker zorgt ervoor dat het bedrijfsnoodplan kan worden uitgevoerd, dat de BHV-organisatie getraind blijft en dat de kennis altijd actueel is. Een goede Coördinator Hoofd BHV is dan ook noodzakelijk voor het bijhouden en uitvoeren van het bedrijfsnoodplan.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Neem contact met ons op en start direct met het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor uw bedrijf!

Offerte Bedrijfsnoodplan

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *