Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Advies

Advies Ontruimingsplan
Ontruimingsplan

Waarom een ontruimingsplan?

Een goede manier om de bedrijfshulpverlening georganiseerd te hebben in geval van calamiteiten, is het opstellen van een ontruimingsplan. De veiligheidskundigen van Quinton adviseren u over (brand)veiligheid en stellen het ontruimingsplan voor u op conform de vereiste NEN 8112 structuur. Hiermee kunnen de BHV-taken bij ontruiming goed worden uitgevoerd.

Opstellen van een ontruimingsplan

Ontruimingsplan of ontruimingsinstructie

Het ontruimingsplan omschrijft hoe alle aanwezigen in een gebouw bij calamiteiten op een gestructureerde manier in veiligheid worden gebracht. Bedrijfshulpverleners treffen hierin een duidelijke omschrijving van hun taken. Denk hierbij aan de te volgen procedures bij een brandmelding, afspraken over de communicatie met hulpverleningsdiensten en de wijze waarop hulpverleners worden opgevangen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden stelt een veiligheidskundige van Quinton vast of voor uw bedrijf een ontruimingsplan noodzakelijk is of dat een compactere ontruimingsinstructie volstaat. Bij bedrijven met een relatief laag risico en een kleine BHV-organisatie is een ontruimingsinstructie met duidelijke veiligheidsplattegronden doorgaans voldoende. In dit geval worden er ook gebruiksinstructies opgehangen bij de brandhulpmiddelen.

Wanneer u beschikt over een brandmeldinstallatie, het risiconiveau van uw bedrijf hoog is en er complexe procedures gelden, is een ontruimingsplan echter noodzakelijk. Dit geldt ook voor scholen, opvanglocaties en bedrijven met logies.

Aanpak en uitvoering

Voor het ontwikkelen van een ontruimingsplan vragen we u de beschikbare informatie van uw gebouw, de aanwezige installaties en plattegronden van uw locatie aan te leveren. Vervolgens komen we bij u langs.

We bekijken de brandmeldinstallatie, verzamelen aanvullende gegevens van het gebouw en inventariseren de mogelijke procedures bij calamiteiten. Hieruit volgt een concept ontruimingsplan, waarbij optioneel ook een veiligheidsplattegrond wordt aangeleverd. Indien gewenst of noodzakelijk worden hier ook ontruimingsplattegronden bij gemaakt.

Zodra het conceptplan is goedgekeurd, kunnen de plattegronden op verschillende formaten worden aangeleverd en worden opgehangen in het gebouw. Het is belangrijk dat medewerkers zich de procedures vervolgens goed eigen maken. Wij adviseren u dan ook hen niet alleen op de instructies te wijzen, maar ook ontruimingsoefeningen in te plannen.

Ontruimingskoffer voor BHV-organisatie

Om de BHV-organisatie te ondersteunen bieden wij een handzame ontruimingskoffer aan. Hierin zijn alle noodzakelijke materialen te vinden om een ontruiming zo gemakkelijk mogelijk te begeleiden. Denk hierbij aan gelamineerde plattegronden waar men op kan tekenen, checklists met instructies bij brand, bommelding en ontruiming, een hulpverleningsinformatiekaart en de objectgegevens van het pand.

Het belangrijkste doel van deze koffer is dat men direct kan handelen en overzicht heeft op de interne en externe alarmering die moet plaatsvinden. Goed om te weten is dat alle informatie voor ontruiming in meerdere talen kan worden aangeboden.

Terug naar overzicht

Ontruimingsoefening

Met de ontruimingsoefening toetsen we de procedures uit het ontruimingsplan. De bevindingen uit de oefening kunnen direct worden gebruikt om het plan waar nodig te verbeteren en uw BHV-cursussen te specificeren met realistische scenario’s voor uw bedrijf. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk dan de oefening!

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Stel een ontruimingsplan op en train uw BHV-organisatie voor een effectieve ontruiming van uw locatie!

Offerte Ontruimingsplan

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *