Advies

Advies

Quinton

Advies Bedrijfsnoodplan
Advies

Wij geven advies over

Veiligheid zit ons in het bloed. Wij benutten onze passie op dit gebied dan ook tijdens het adviseren over een veilige werkomgeving. Of het nu gaat om uw personeel of de bezoekers van uw locatie: wij stellen hun welzijn voorop.

De Nederlandse wet schrijft voor dat werkgevers over een plan beschikken om de gezondheid en veiligheid van werknemers te borgen. De manier waarop dit wordt vormgegeven verschilt per bedrijf. Naar aanleiding van de door u geformuleerde wensen gaan we in gesprek voor een passend advies. Zo ondersteunen we u in het verbeteren van de interne veiligheid.

BHV bij Quinton

Het hebben van een BHV-organisatie is voor de meeste werkgevers verplicht. Quinton leidt BHV’ers op en ondersteunt de BHV-organisatie met gericht advies. Een goed getrainde BHV-organisatie helpt u om ongelukken te voorkomen en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen. Een veilig gevoel op de werkvloer stimuleert tenslotte een prettige werkomgeving en kan daarmee bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim. Bedrijfshulpverlening is dan ook een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Van een RI&E die alle risico’s binnen uw organisatie in kaart brengt tot het opstellen van een ontruimingsplan met duidelijke plattegronden. Wat uw veiligheidsvraagstuk ook is, onze experts staan voor u klaar.

Met gecertificeerde veiligheidsdeskundigen in verschillende branches heeft Quinton altijd een adviseur voor u beschikbaar. Vanuit diens expertise denkt de specialist mee en brengt advies uit voor uw situatie. De hieruit voortkomende maatregelen kunnen vervolgens, indien gewenst met ondersteuning, door uw BHV-organisatie worden uitgevoerd.

Kenmerkend binnen Quinton zijn korte lijnen. Gedurende de samenwerking krijgt u een contactpersoon aangewezen waar u de veiligheidsvraagstukken van uw bedrijf aan kunt voorleggen. Deze geeft u vervolgens zo snel mogelijk antwoord of zorgt ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw bedrijf te borgen.

Onze specialisten werken landelijk aan het vergroten van de veiligheid binnen werkend Nederland. Waar uw bedrijf ook gevestigd is, wij komen graag bij u langs voor een inventarisatie van de aanwezige risico’s. We maken een overzicht van bijpassende maatregelen en helpen u eventuele calamiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Iedere organisatie is anders en zo ook de wensen op het gebied van veiligheidsmaatregelen. In ons advies houden we rekening met het risiconiveau van uw bedrijf, de vereisten voor de veiligheid en de mogelijkheden voor passende oplossingen binnen uw werkomgeving. Op deze manier leveren wij maatwerk voor een veilig gevoel.

Voorafgaand aan een adviestraject brengen we uw wensen in kaart en maken we duidelijke afspraken over de doorlooptijd van de te volgen stappen. Vervolgens gaan we aan de slag met het in kaart brengen van uw huidige veiligheidssituatie en ontvangt u een adviesrapportage waarmee uw BHV-organisatie direct aan de slag kan.

Wij geven advies over

Advies Rie

RI&E

Een veilig gevoel. De RI&E brengt alle risico’s in kaart, inclusief plan van aanpak om deze waar mogelijk weg te nemen en restrisico’s te beperken.
Advies Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Efficiënt ontruimen. Breng alle aanwezigen op uw locatie snel en efficiënt in veiligheid met een duidelijk ontruimingsplan.
Advies Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Voorbereid op noodsituaties. Het bedrijfsnoodplan biedt u een overkoepelend veiligheidsplan om goed op te treden tijdens calamiteiten.
Advies Bhvscan

BHV-Scan

BHV-organisatie in beeld. Breng de risico’s binnen uw BHV-organisatie in kaart en ga aan de slag met extra trainingsmogelijkheden en veiligheidsmaatregelen.
Advies Plattegronden

Ontruimingsplattegrond

Duidelijkheid bij calamiteiten. Goede plattegronden ondersteunen de aanwezigen, de BHV-organisatie en de hulpdiensten in geval van nood.
Q-grijs

Op zoek naar cursussen?

Houd met de cursussen van Quinton de kennis en vaardigheden van uw medewerkers op peil voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Quinton staat voor:

Neem contact met ons op voor gericht advies over veiligheid op de werkvloer.
We maken graag kennis met u.