BHV-Scan

BHV-Scan

Advies

Advies Bhvscan
BHV-Scan

Redenen voor een BHV-Scan

Met de BHV-Scan worden alle risico’s van uw BHV-organisatie doorgelicht en krijgt u advies om de BHV-organisatie naar een hoger niveau te tillen. De bevindingen uit de scan kunnen onder meer worden gebruikt bij het uitwerken van een ontruimingsplan en bij het oefenen van realistische scenario’s binnen uw BHV-cursusaanbod.

BHV-Scan uitvoeren

Advies BHV-organisatie

Naast de algemene Risico-Inventarisatie & Evaluatie bieden wij ook een scan aan die volledig is gericht op de BHV-organisatie. Een compacte rapportage, gecombineerd met advies, om de actuele veiligheidssituatie van uw BHV-organisatie te toetsen en waar nodig te verbeteren.

In ongeveer een dagdeel maken we een rondgang door het gebouw. We bekijken de maatregelen die er zijn genomen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en checken de te volgen procedures. Vervolgens analyseren we de aanwezige risico’s en stellen we het aantal BHV’ers binnen de organisatie vast. Ook bekijken we het logboek van uw bedrijf om inzicht te krijgen in de cursussen die zijn gevolgd en de momenten waarop er ontruimingsoefeningen zijn uitgevoerd. Tot slot worden alle vluchtroutes, veiligheidsvoorzieningen en BHV-middelen van uw bedrijf opnieuw in kaart gebracht.

Quick check

De rapportage naar aanleiding van de BHV-Scan bestaat uit een quick check. Dit is een compact rapport waarin de gesignaleerde risico’s door middel van actueel beeldmateriaal in kaart worden gebracht. We maken een foto van de aandachtsgebieden en geven hierbij direct advies voor passende veiligheidsmaatregelen.

De quick check is praktisch opgesteld en direct na oplevering te gebruiken door uw BHV-organisatie. Uw bedrijfshulpverleners zien in een oogopslag waar aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn en wat zij kunnen doen om risico’s op de werkvloer te voorkomen of verkleinen.

Veranderende omstandigheden

Een belangrijk uitgangspunt voor het uitvoeren van een RI&E of een BHV-Scan zijn veranderende omstandigheden binnen uw bedrijf. Wijzigingen in procedures, herinrichting van werkplekken en ander gebruik van machines en materialen kunnen de actuele veiligheidssituatie van uw BHV-organisatie beïnvloeden. Door veranderende omstandigheden kunnen immers risico’s ontstaan die eerder niet aan de orde waren.

Bij het uitvoeren van de BHV-Scan houden we, naast de huidige situatie binnen uw bedrijf, ook altijd rekening met de meest actuele wetgeving. Zo weet u zeker dat uw BHV-organisatie altijd actueel is.

Terug naar overzicht

BHV-cursus

Een goede BHV-cursus is noodzakelijk binnen ieder bedrijf. Wij zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden van uw BHV’ers aansluiten op de risico’s in uw bedrijf, de taken van uw BHV-organisatie en de door u geformuleerde ontruimingsprocedures. Met een BHV-cursus op maat is iedereen voorbereid bij calamiteiten.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Neem contact op voor een BHV Scan van uw organisatie!

Offerte BHV-Scan

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt ons een offerte met hierin een prijsopgave voor de gevraagde cursussen.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *