RI&E

RI&E

Advies

Advies Rie
RI&E

Waarom een RI&E?

De RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) beschrijft alle risico’s en genomen maatregelen binnen uw organisatie. Het borgt de veiligheid en gezondheid van aanwezigen, geeft inzicht in arbeidsomstandigheden en ondersteunt om risico’s weg te nemen of verkleinen. Bijbehorend plan van aanpak biedt direct maatregelen voor een veilig gevoel op de werkvloer.

Uitvoering van de RI&E

Risico-inventarisatie

Ieder bedrijf, met uitzondering van zzp’ers, dient in het bezit te zijn van een RI&E. Voor het opstellen van een RI&E komt een veiligheidskundige van Quinton langs bij u op locatie. We gaan in gesprek met uw preventiemedewerker en analyseren de beschikbare Arbodocumentatie met betrekking tot risico’s en veiligheid. Indien u al eerder een RI&E heeft laten uitvoeren, bekijken we aan de hand van het bijbehorende plan van aanpak ook de stand van zaken van de betreffende actiepunten.

Plan van aanpak RI&E

In het plan van aanpak worden alle noodzakelijke maatregelen uit de RI&E vermeld. Naast de verantwoordelijke voor de uitvoering van de actiepunten worden hier ook een termijn voor de opvolging en het benodigde investeringsbudget in opgenomen.

Risico-evaluatie en toetsing

Naar aanleiding van de inventarisatie wordt er middels een branchegerichte checklist uitvoerig onderzoek gedaan op de werkvloer. Van werkplekinrichting, lichamelijke belasting en functiegericht onderzoek tot de werking en veiligheid van materialen, gereedschappen, machines en gevaarlijke stoffen. Alles wordt gebundeld in een rapportage. Aan de hand van bijgevoegde foto’s krijgt u direct een helder overzicht van de knelpunten en noodzakelijke maatregelen binnen uw bedrijf.

Na afloop van de evaluatie wordt de rapportage indien nodig getoetst door een gecertificeerd kerndeskundige. Denk hierbij aan een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidsdeskundige of een A&O-deskundige. Bij bedrijven van meer dan vijfentwintig medewerkers is deze toetsing noodzakelijk voor de validatie van het rapport.

Ondersteuning uitvoering RI&E

We helpen u graag bij het vergroten van de bedrijfsveiligheid. Om de drempel te verlagen en gericht met de actiepunten uit de RI&E aan de slag te gaan, kan een specialist van Quinton uw preventiemedewerker ondersteunen. We houden regelmatig contact en geven advies over de opvolging en afronding van taken. Ook is het mogelijk het plan van aanpak volledig uit te besteden. Zo bent u er zeker van dat alle punten worden opgevolgd en werken we met elkaar aan een veilige omgeving voor alle aanwezigen op uw locatie(s).

Herhalen RI&E

De RI&E dient actueel te zijn. Zolang er weinig verandert aan de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf, adviseren wij u om het uitvoeren van de RI&E eens in de drie jaar te herhalen. Vinden er echter grote veranderingen plaats in de manier waarop het bedrijf is georganiseerd, hoe processen of werkplekken zijn ingericht en in de materialen die gebruikt worden, is het verstandig direct een nieuwe RI&E op te laten stellen. Uiteraard is het nuttig om ook voorafgaand aan de veranderingen de risico’s die hierdoor ontstaan in kaart te brengen.

Terug naar overzicht

Cursus preventiemedewerker

De preventiemedewerker ondersteunt u als werkgever in het borgen van de veiligheid en gezondheid voor personeel en bezoekers. De medewerker wordt opgeleid in het herkennen en signaleren van risico’s, het zicht houden op arbeidsomstandigheden en het adviseren over verbeteringen. Bovendien zorgt de preventiemedewerker voor de uitvoering van het plan van aanpak uit de RI&E.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Neem contact met ons op voor vragen over het uitvoeren van een RI&E op uw locatie!

Offerte RI&E

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *