Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Cursus

Cursussen Preventiemedewerker 1
Preventiemedewerker

Waarom een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker adviseert uw organisatie over mogelijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden. Zo wordt u ondersteund in het borgen van de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers op de werkvloer. Ieder bedrijf dient een preventiemedewerker aan te stellen. Deze cursus zorgt ervoor dat zij goed voorbereid beginnen aan hun taak.

Cursus preventiemedewerker

Taken van een preventiemedewerker

De preventiemedewerker ondersteunt u als werkgever in het creëren en behouden van een veilige werkomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitvoeren en opstellen van de RI&E, waar de preventiemedewerker medeverantwoordelijk voor is. Zo werkt deze mee aan het implementeren van de maatregelen uit het plan van aanpak of het verdelen van de betreffende taken binnen de organisatie.

Ook vormt de preventiemedewerker het aanspreekpunt voor uw medewerkers als het gaat om arbeidsomstandigheden. Hiervoor wordt de inbreng van diverse medewerkers verzamelt, de relevantie beoordeelt en op basis daarvan advies uitgebracht aan onder meer de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en het management. Zo werken verschillende medewerkers en afdelingen in uw bedrijf nauw met elkaar samen bij het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Belangrijk voor werkgevers is dat het aanstellen van ten minste één preventiemedewerker, net als het aanstellen van BHV’ers, wettelijk verplicht is.

Cursus preventiemedewerker

De cursus preventiemedewerker wordt gegeven vanaf zes deelnemers en kan zowel bij u op locatie als in een van onze landelijke oefencentra plaatsvinden. In één dag leert uw medewerker wat de aanstelling als preventiemedewerker inhoudt en hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven.

We bespreken de rollen, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker en gaan dieper in op algehele veiligheid, gezondheid, arbeidsrisico’s, preventiemogelijkheden en het uitvoeren van een RI&E. Ook behandelen we de arbeidsomstandighedenwet, de wet op ondernemingsraden en wat deze wetgeving betekent voor de rol die de preventiemedewerker in uw bedrijf vervult.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een online certificaat. Dit certificaat is onbeperkt geldig. Indien gewenst ondersteund een specialist van Quinton uw medewerker daarna nog bij diens taken. Denk hierbij onder meer aan het uitvoeren van een nieuwe RI&E of ondersteuning bij het opvolgen van het plan van aanpak. Zo zorgen wij er, samen met uw preventiemedewerker, voor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen in uw bedrijf.

Terug naar overzicht

RI&E

Veel taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker hebben te maken met de RI&E. Hierin worden alle risico’s voor uw bedrijf duidelijk in kaart gebracht en wordt er een plan van aanpak samengesteld voor passende maatregelen. In samenwerking met uw BHV-organisatie zorgt de preventiemedewerker ervoor dat de maatregelen voor uw bedrijf tijdig worden genomen.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Leid uw preventiemedewerker op om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers op de werkvloer te borgen.

Cursus Preventiemedewerker direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte Preventiemedewerker

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *