BHV

BHV

Cursus

BHV

Waarom een BHV-cursus?

Als werkgever dient u bedrijfshulpverlening georganiseerd te hebben. Hiervoor stelt u BHV’ers aan die worden opgeleid en waarvan er altijd ten minste één aanwezig is. Wij stemmen de BHV-cursus indien gewenst volledig af op de relevante risico’s voor uw bedrijf. Hiermee ondersteunt de medewerker u in het borgen van een gezonde, veilige werkomgeving.

Bedrijfshulpverlening

BHV-cursus volgen

Als onderdeel van de BHV-organisatie volgen uw medewerkers een BHV-cursus. Dit kan zowel in één dag met een voorbereidende e-learning, als in twee dagen tijd op een locatie naar keuze. Uw medewerkers krijgen hierbij een gevarieerd programma aangeboden van theorie en praktijk, waarmee zij op de hoogte worden gebracht van geldende wet- en regelgeving en worden getraind in zowel eerstehulpverlening als brandbestrijding.

De cursus is in het Nederlands en Engels te volgen.

Bij deelname met een groep van minimaal acht medewerkers wordt het programma aangevuld met realistische scenario’s uit uw RI&E of ontruimingsoefening. Het volgen van de cursus kan zowel op uw eigen locatie als in een van onze landelijke oefencentra.

Eerstehulpverlening

Daarnaast is het mogelijk om uw medewerkers deel te laten nemen aan de open inschrijving. Hierbij wordt de algemene BHV-cursus gegeven en kunnen zij leren van de ervaringen en risicogebieden in andere bedrijven.

Voor de eerstehulpverlening richten we ons met name op de vitale functies van het lichaam. Wat te doen als deze uitvallen? Hoe kunt u handelen als iemand in shock raakt? We oefenen met reanimatie en het gebruik van de AED. Daarnaast bespreken we de behandelmethoden wanneer men te maken krijgt met verstikking, botbreuken, ontwrichtingen en verbrandingen. We brengen de theorie in de praktijk aan de hand van verschillende oefenscenario’s. Hierbij komt ook verbandleer aan bod.

Brandbestrijding, ontruiming en communicatie

In het kader van brandbestrijding bespreken we wat brand is, op welke manieren een beginnende brand te bestrijden is en wat u kunt doen als er brand uitbreekt. We maken hierbij gebruik van kleine blusmiddelen en oefenen diverse ontruimingsscenario’s. Daarnaast trainen we de manier van communiceren wanneer zich calamiteiten voordoen.

Online BHV-cursus

U kunt uw medewerkers ook aanbieden het theoretische gedeelte van de BHV-cursus in 1,5 tot 2 uur te volgen vanuit een online leeromgeving. Na afronding van dit gedeelte volgt één dag op locatie om de theorie te oefenen aan de hand van realistische scenario’s.

BHV-certificaat

Na de cursus wordt het BHV-certificaat van de deelnemers online beschikbaar gesteld. Het certificaat is één jaar geldig. Na dit jaar volgen werknemers de herhalingscursus of verloopt hun certificering.

Herhaling BHV

De herhaling van de BHV-cursus bestaat uit één dag, waarin geoefend wordt met nieuwe risicoscenario’s om kennis en vaardigheden te toetsen. Ook brengen we de deelnemers op de hoogte van eventuele veranderingen in wet- en regelgeving. Voor grote groepen BHV’ers kan de herhaling ook in de vorm van teambuildingsactiviteiten worden aangeboden.

Terug naar overzicht

Online leren

Het bijhouden van kennis en vaardigheden is essentieel binnen de bedrijfshulpverlening. Onze modules voor online leren vormen een aanvulling op de jaarlijkse herhaling. Hierin worden uw medewerkers regelmatig getoetst op relevante scenario’s voor uw bedrijf en ontvangen zij informatie om hun BHV-kennis actueel te houden.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het samenstellen van uw BHV-cursus? Neem dan contact met ons op.

Cursus BHV direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte BHV

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *