Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Cursus

Cursussen Ontruimingsoefening 1
Ontruimingsoefening

Waarom een ontruimingsoefening?

De ontruimingsoefening draagt bij aan een professionele BHV-organisatie en een veilige werkomgeving. Met de ontruimingsoefening toetst u de te volgen procedures die zijn vastgelegd in het ontruimingsplan. Hiermee wordt duidelijk hoe uw BHV-organisatie functioneert bij calamiteiten en kunt u de procedures indien nodig aanscherpen of bijsturen.

Ontruimingsoefening

Uitvoeren van een ontruimingsoefening

Wij adviseren bedrijven eens per jaar een ontruimingsoefening uit te voeren. Met deze oefening toetst u allereerst de inzet van uw BHV-organisatie en de ontruimingsprocedures die zijn opgesteld in het ontruimingsplan. Aan de hand van deze toetsing kunnen de procedures kritisch worden bezien en indien nodig worden aangepast.

Daarnaast vergroot een ontruimingsoefening de bekendheid van uw medewerkers met het gebouw, de aanwezige vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering. Door de oefening met elkaar te doorlopen ontstaat bovendien een grotere saamhorigheid en groeit de professionaliteit van uw BHV-organisatie.

Fases ontruimingsoefening

De ontruimingsoefening vindt plaats in een tijdsbestek van zo’n twee à drie uur, bij u op locatie. We maken onderscheid in drie soorten ontruimingsoefeningen: de gebouw-gebonden instructie, de aangekondigde ontruiming en de onaangekondigde ontruiming. U kunt hierbij zelf bepalen wie er deelneemt aan de oefening, van alleen de BHV’ers tot alle medewerkers en andere aanwezigen in uw gebouw. Mocht u twijfelen welke ontruimingsoefening het beste bij uw BHV-organisatie past, neem dan contact met ons op.

Gebouw-gebonden instructie

De gebouw-gebonden instructie is bedoeld voor medewerkers in de BHV-organisatie die geen ervaring hebben met ontruiming. Ter voorbereiding op deze oefening verdiept een specialist van Quinton zich in de ontruimingsprocedures van de organisatie. Vervolgens maakt de specialist samen met uw BHV’ers een rondgang door het gebouw. Hierbij worden zij geattendeerd op nooduitgangen, veiligheidsmiddelen, geldende procedures en mogelijke knelpunten binnen de organisatie. Kortom, de belangrijkste kennis om paraat te hebben tijdens een ontruiming.

Aangekondigde ontruiming

De tweede oefening is een aangekondigde ontruiming. Het gaat hierbij om het oefenen van de BHV-organisatie in het volgen van de procedures uit uw ontruimingsplan. Het gebouw wordt in dit geval (gedeeltelijk) ontruimd, waarbij er twee waarnemers van Quinton aanwezig zijn. Tijdens de oefening zullen zij uw BHV’ers indien nodig ondersteunen in het volgen van de juiste handelingen.

Onaangekondigde ontruiming

De derde en laatste oefening is een onaangekondigde ontruiming. Deze ontruiming is alleen bekend bij de contactpersoon en het hoofd van uw BHV-organisatie. Het gaat hierbij om een toetsing van de ontruimingsprocedures, waarbij er twee waarnemers van Quinton aanwezig zijn. In tegenstelling tot bij de aangekondigde ontruiming zullen zij uw BHV-organisatie niet ondersteunen bij het uitvoeren van de procedures, maar alleen ingrijpen indien nodig.

Evaluatie

Direct na afronding van de oefening volgt een mondelinge evaluatie. We bespreken de ervaringen van de betrokkenen, de BHV-organisatie en de waarnemers. Naar aanleiding van de evaluatie ontvangt u alle bevindingen in een ontruimingsverslag, dat u kunt gebruiken om de instructies en procedures waar nodig aan te passen.

Terug naar overzicht

Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan worden alle procedures vastgelegd voor het ontruimen van uw gebouw. Dit vormt de leidraad van de BHV-organisatie om zowel uw bezoekers als uw medewerkers snel en efficiënt in veiligheid te brengen wanneer zich een noodsituatie voordoet. Met de ontruimingsoefening toetst u de praktische werking van dit plan.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Toets de procedures uit het ontruimingsplan tijdens het uitvoeren van diverse ontruimingsoefeningen.

Cursus Ontruimingsoefening direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte Ontruimingsoefening

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt ons een offerte met hierin een prijsopgave voor de gevraagde cursussen.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *