Heftruck

Heftruck

Cursus

Cursussen Heftruck 1
Heftruck

Redenen voor een heftruckcursus

Onderdeel van de Arbowet is de vereiste deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel. De heftruckcursus zorgt ervoor dat uw medewerkers de heftruck niet alleen goed leren bedienen, maar deze ook kunnen onderhouden. Zo borgt u een duurzame inzet van de apparatuur én een veilige werkomgeving.

Rijden met een heftruck

Veilig rijden met een heftruck vereist inzicht in zowel het transportmiddel als de omgeving. Om veilig te kunnen werken op het bedrijfsterrein en de openbare weg is het dan ook belangrijk dat uw medewerkers hier goed mee leren omgaan. Zo kan schade worden voorkomen en kunnen gevaarlijke defecten sneller herkend worden.

In een cursus van een dag komen wij bij u op locatie om uw medewerkers wegwijs te maken op de heftruck van uw bedrijf. We beginnen met een theoretisch gedeelte waarin uw deelnemers geïnformeerd worden over de technische aspecten en veiligheidsvoorschriften. Vervolgens gaan we van start met praktische oefeningen.

Hoewel het behalen van een heftruckcertificaat niet verplicht is, zorgt dit er wel voor dat u voldoet aan de Arbowetgeving voor een veilige werkomgeving. Bovendien kan het zijn dat uw verzekeraar certificering verplicht stelt wanneer uw bedrijf over een heftruck beschikt.

Heftruckcursus

De heftruckcursus draait in eerste instantie om de besturing en het eigen maken van praktische handelingen. Daarnaast wordt er met deze cursus bewustwording gecreëerd van de gevaren en risico’s die het besturen van een heftruck met zich meebrengt.

In het theoretische gedeelte krijgen uw medewerkers een toelichting op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Hierbij komen onder andere de geldende wet- en regelgeving voor het gebruik van interne transportmiddelen aan bod. 

Daarnaast informeren wij uw medewerkers over de manier waarop zij controles uitvoeren, de heftruck onderhouden, de maximale belasting bepalen en storingen signaleren. Ook vertellen wij hen over de veiligheids- en verkeersvoorschriften die zij dienen te volgen tijdens het gebruik van de heftruck.

Vervolgens gaan we in een praktijkgedeelte aan de slag met diverse oefenscenario’s. Aandachtspunten hierbij zijn het praktisch en veilig omgaan met de heftruck, het gebruik van hulpmiddelen, het uitvoeren van inspecties en onderhoud en het ervaren van de mogelijkheden en kracht die de heftruck uw medewerkers biedt. Hierbij komen ook constructie en inrichting aan bod, met aandacht voor transportroutes en het efficiënt creëren van stapelplaatsen.

Heftruckcertificaat halen

Aan het einde van de cursus worden uw medewerkers door middel van praktische oefeningen getoetst op hun vaardigheden. Bij het succesvol afronden van deze oefeningen behalen zij het heftruckcertificaat. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Daarna is het mogelijk een herhalingscursus te volgen waarin de competenties opnieuw worden getoetst en de certificering kan worden verlengd.

Terug naar overzicht

RI&E

Naast het goed leren omgaan met beschikbare hulpmiddelen is het van belang dat uw BHV-organisatie is voorbereid op mogelijke risico’s binnen uw bedrijf. Met de RI&E brengen we alle aanwezige risico’s voor u in kaart en stellen we een plan van aanpak op waarmee u passende veiligheidsmaatregelen kunt nemen.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Voorkom ongelukken op de werkvloer door uw medewerkers goed om te leren gaan met een heftruck.

Cursus Heftruck direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte Heftruck

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt ons een offerte met hierin een prijsopgave voor de gevraagde cursussen.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *