Crisismanagementtraining

Crisismanagementtraining

Cursus

Crisismanagement
Crisismanagementtraining

Waarom crisismanagement?

Ieder bedrijf kan te maken krijgen met een crisis, waarbij in korte tijd belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Door u goed voor te bereiden op crisissituaties, een crisisplan op te stellen en het team van de crisisorganisatie te trainen op calamiteiten, zorgt u ervoor dat uw medewerkers de juiste acties ondernemen.

Crisismanagement

Crisismanagement heeft alles te maken met de voorbereiding op mogelijke calamiteiten. Hierin worden alle acties samengebracht om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen. Of het nu gaat om ongevallen, uitslaande brand, bedreigingen, gijzeling of steeds vaker voorkomende varianten van cybercrime; binnen ieder bedrijf kan zich een crisis voordoen. Het is belangrijk dat uw medewerkers weten hoe zij hier snel en efficiënt op moeten reageren.

Waar de BHV-organisatie verantwoordelijk is voor de operationele zaken, verzorgt het crisisteam alle zaken om de calamiteiten heen. Zij borgen de continuïteit van uw bedrijf door informatie te analyseren, de communicatie van uw bedrijf te verzorgen, BHV’ers te ondersteunen en nazorg te verlenen waar nodig.

Het crisismanagement team legt in een crisisplan vast welke taken uitgevoerd moeten worden bij een crisissituatie en wie hiervoor verantwoordelijk is. Vervolgens worden bijbehorende handelingen in diverse crisissituaties getraind.

Informatieverwerking bij crisismanagement

De verwerking van informatie is misschien wel de belangrijkste voorwaarde van goed crisismanagement. Tijdens calamiteiten is er zelden te weinig informatie beschikbaar. Vaak is er juist zoveel verschillende informatie dat het crisisteam de taak krijgt inzicht en overzicht te creëren. In de crisismanagementtraining leren uw medewerkers de informatie zodanig uitzoeken, beoordelen en rangschikken dat de consequenties duidelijk zijn en helder is welke informatie naar buiten gebracht kan worden.

Crisismanagementtraining volgen

De crisismanagementtraining wordt in één dag gegeven aan groepen van vier tot acht medewerkers. Vaak kiezen bedrijven ervoor de training te volgen in een van onze landelijke oefencentra. 

We beginnen de training met een korte uitleg waarin uw medewerkers praktische handvatten krijgen over het omgaan met crisissituaties. Vervolgens gaan zij actief aan de slag met het uitvoeren van een crisisplan. Hiervoor wordt aan de hand van herkenbare scenario’s een realistische oefening georganiseerd, waarbij film- en theatertechnieken worden gebruikt. In samenwerking met acteurs leren uw medewerkers wat er tijdens een crisissituatie van hen wordt verwacht. Na afronding van de training ontvangen de deelnemers een online certificaat dat onbeperkt geldig is.

Vervolgmogelijkheden

Wij adviseren na een jaar een vervolgtraining te organiseren bij u op locatie. Op deze dag trainen we de vaardigheden van het crisisteam, in hun eigen omgeving, met een realistisch scenario dat past bij uw bedrijf. We maken hierbij gebruik van verborgen camera’s en microfoons, zodat naderhand goed te analyseren is hoe men heeft gereageerd en wat er in de toekomst anders aangepakt kan worden.

Terug naar overzicht

Bedrijfsnoodplan

In het bedrijfsnoodplan worden diverse verantwoordelijkheden bij calamiteiten vastgelegd. Onderdeel hiervan zijn onder meer communicatieschema’s, waar crisismanagement een belangrijk onderdeel van is. In dit gedeelte van het plan wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de informatie naar diverse betrokkenen wanneer calamiteiten zich voordoen.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Met de ondersteuning van Quinton ontwikkelt u een gedegen crisisplan dat u kunt toetsten tijdens de Crisis Management Training.

Cursus Crisismanagementtraining direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte Crisismanagementtraining

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt ons een offerte met hierin een prijsopgave voor de gevraagde cursussen.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *