Ontruimingsoefening

Een ontruimingsoefening is belangrijk. U houdt hiermee namelijk de kennis en vaardigheden van uw medewerkers op peil. Zo’n oefening vergroot de bekendheid van uw medewerkers met het gebouw, de vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering. Ook vergroot deze oefening de saamhorigheid en professionaliteit van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie. Bovendien kunt u hiermee de gevolgde procedures kritisch bezien en zonodig aanpassen. Wij adviseren om minimaal eens per jaar een totale ontruimingsoefening te houden.

Stel opleiding samen

Inhoud cursus Ontruimingsoefening

Fases

Het is belangrijk dat de BHV-organisatie goed is ingespeeld op het gebouw en op de geldende procedures. We adviseren daarom om te trainen op uw locatie. Om te voorkomen dat uw bedrijfshulpverleners in het diepe worden gegooid, adviseren wij deze training in 3 fases op te bouwen, verspreid over een periode van een half jaar tot een jaar. De ontruimingsoefening is in basis inclusief twee waarnemers, een draaiboek, ensceneringsmiddelen en een schriftelijk evaluatierapport.

Fase 1

De gebouw-gebonden instructie. Een brandweerinstructeur van Quinton houdt samen met uw bedrijfshulpverleners (BHV’ers) een rondgang bij u op locatie. Alle nooduitgangen, veiligheidsmiddelen, geldende procedures en mogelijke knelpunten komen aan bod. Belangrijke kennis voor uw BHV’ers in geval van een ontruiming! Ter voorbereiding verdiept de instructeur zich in de procedures van uw organisatie.

Fase 2

Een ‘droge’ ontruiming. Dit is een aangekondigde ontruimingsoefening van (een deel van) het gebouw. De BHV-organisatie krijgt ondersteuning van de brandweerinstructeur van Quinton. Na afloop van de oefening(en) houden we een mondelinge evaluatie met uw BHV-organisatie.

Fase 3

Een onaangekondigde ontruimingsoefening. Alleen de contactpersoon en het hoofd BHV weten hiervan. Twee instructeurs van Quinton zetten een ontruimingsscenario uit in het gebouw. Tijdens de ontruiming treden zij op als waarnemer. Ze grijpen niet in op het handelen van de BHV-organisatie. Dit met uitzondering van een ‘no play’-situatie, waarbij er een echt incident plaatsvindt tijdens de oefening. Na afloop is er een mondelinge evaluatie met de BHV-organisatie. Ook stellen we een schriftelijk verslag op met constateringen en aanbevelingen.

Evaluatie

Direct na de ontruimingsoefening houden we een mondelinge evaluatie. Dit houdt in dat we van alle betrokkenen, ontruimers en waarnemers de ervaringen bespreken en vastleggen. Met deze ervaringen (zowel positieve als negatieve) kunnen eventueel de instructies en de procedures worden aangepast. We werken de oefening uit in een ontruimingsverslag, dat we aan u overhandigen.

Aantal deelnemers

Van alleen de BHV’ers tot en met alle aanwezigen in het gebouw.

 

Kunnen wij u helpen?

Praktische informatie

Cursuslocatie:

Bij u op locatie (incompany)

Cursusduur:

2 à 3 uur (afhankelijk van het grote van het scenario en het gebouw)

Inclusief

Oefenleider

Waarnemer

Oefenmaterialen

Verslag

Offerte aanvragen

Stel nu op basis van je eigen wensen een opleiding bij Quinton samen.

  

Wie zijn wij

Ervaar het opleidingscentrum

Op onze opleidingscentra trainen we scenario's in realistische omgevingen, inclusief rook-, vuur- en lichteffecten. Ook ervaart u hier de hitte van het vuur.

Lees meer