BHV-cursus Rotterdam

BHV-cursus Rotterdam

Cursus

BHV-cursus Rotterdam

Waarom een BHV-cursus?

Als werkgever dient u bedrijfshulpverlening georganiseerd te hebben. Hiervoor stelt u BHV’ers aan die worden opgeleid en waarvan er altijd ten minste één aanwezig is. Wij stemmen de BHV-cursus indien gewenst volledig af op de relevante risico’s voor uw bedrijf. Hiermee ondersteunt de medewerker u in het borgen van een gezonde, veilige werkomgeving.

Bedrijfshulpverlening

BHV-cursus volgen

Als werkgever bent u verplicht om bedrijfshulpverlening goed te organiseren. Dit houdt in dat u opgeleide BHV’ers aanstelt, met altijd minimaal één aanwezige BHV’er. Onze BHV-cursus kan, indien u dit wenst, volledig aangepast worden aan de specifieke risico’s die uw bedrijf kent. Dit draagt bij aan de ondersteuning van uw medewerkers in het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving.

De cursus is in het Nederlands en Engels te volgen.

In het kader van de BHV-organisatie, nemen uw medewerkers deel aan een BHV-cursus. Deze kan in één dag worden voltooid, inclusief een voorbereidende e-learning. Ook wordt deze cursus  een tweedaagse variant aangeboden in de regio Rotterdam. Tijdens de cursus doorlopen uw medewerkers een afwisselend programma van theorie en praktijk, waardoor ze volledig op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving en getraind worden in zowel eerste hulp bij ongevallen als in brandbestrijding.

Eerstehulpverlening

U kunt uw team ook de mogelijkheid bieden om zich in te schrijven voor onze open BHV-cursus. In deze cursus wordt algemene bedrijfshulpverlening onderwezen, waarbij uw medewerkers kunnen leren van ervaringen en risico’s die in andere organisaties spelen.

Bij de eerstehulpverlening, focussen we vooral op de essentiële lichaamsfuncties. Hoe te reageren bij uitval van deze functies? Wat te doen bij een shock? Praktische vaardigheden zoals reanimatie en het gebruik van een AED worden geoefend. Ook behandelen we hoe om te gaan met verstikking, botbreuken, ontwrichtingen en brandwonden. We zetten de theorie om in praktijk door verschillende scenario’s te oefenen, waarbij ook verbandleer een belangrijk onderdeel vormt.

Brandbestrijding, ontruiming en communicatie

Bij brandbestrijding leggen wij uit wat wij onder brand verstaan, bespreken we de technieken voor het aanpakken van beginnende brandjes en de stappen die u moet nemen bij een branduitbraak. Tijdens deze training maken we gebruik van diverse kleine blusmiddelen en doorlopen we verschillende scenario’s voor ontruimingsoefeningen. Bovendien oefenen we de effectieve communicatie tijdens noodsituaties.

Online BHV-cursus

U heeft ook de mogelijkheid om uw personeel het theoretische deel van de BHV-training online te laten volgen, wat 1,5 tot 2 uur in beslag neemt. Na het afronden van deze online module, volgt er een praktijkdag op locatie in de regio Rotterdam, waarbij de geleerde theorie in praktijk wordt gebracht door middel van realistische oefenscenario’s.

BHV-certificaat

Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers hun BHV-certificaat digitaal. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar. Aansluitend is het noodzakelijk dat werknemers deelnemen aan een herhalingscursus om hun certificering te vernieuwen. Indien dit niet tijdig gebeurt, vervalt hun certificaat.

Herhaling BHV

De opfriscursus voor BHV-cursus regio Rotterdam duurt één dag en omvat het oefenen met nieuwe risicosituaties om de kennis en vaardigheden van de deelnemers te evalueren. Daarnaast informeren we hen over recente wijzigingen in wet- en regelgeving. Voor omvangrijke groepen BHV’ers is het mogelijk om de herhalingscursus als een teambuildingsactiviteit te organiseren.

Terug naar overzicht

Online leren

Het bijhouden van kennis en vaardigheden is essentieel binnen de bedrijfshulpverlening. Onze modules voor online leren vormen een aanvulling op de jaarlijkse herhaling. Hierin worden uw medewerkers regelmatig getoetst op relevante scenario’s voor uw bedrijf en ontvangen zij informatie om hun BHV-kennis actueel te houden.

Reanimatie cursus ADO Den Haag|Medische staf ADO Den Haag reanimeert|Reanimatiecursus bij ADO Den Haag

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het samenstellen van uw BHV-cursus? Neem dan contact met ons op.

Cursus BHV-cursus Rotterdam direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *

Offerte BHV-cursus Rotterdam

Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u zo snel mogelijk een offerte.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *