MVO

Wat wij teruggeven aan de maatschappij

Als bedrijf nemen we graag onze verantwoordelijkheid, voor mens en milieu. Dat doen we met sponsoring, social return en duurzaam inkopen.

Sponsoring

We sponsoren op diverse manieren. Zo leveren we bij diverse evenementen een EHBO-post. We verzorgen BHV-cursussen voor jongeren van Stichting Desalniettemin. In Rotterdam ondersteunden we in samenwerking met de Lionsclub Rotterdam de Voedselbank. We leidden de bedrijfshulpverleners op en werkten het ontruimingsplan en de veiligheidsplattegronden uit. Alle Bedrijfshulpverleners in Nederland verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden. Zij verdienen respect en waardering.¬†Quinton ondersteunt dan ook met trots het geweldige initiatief Dag van de BHV. Bedrijfshulpverleners zijn niet meer weg te denken binnen welk bedrijf dan ook. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van Bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever moet zijn voorbereid op ongevallen, brand en ontruiming in het bedrijf. De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan die de rol van Bedrijfshulpverlener vervullen. Vaak realiseren we niet wie de Bedrijfshulpverleners zijn en welke taken zij uitvoeren. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog eens als Bedrijfshulpverlener optreden tijdens een calamiteit. Zij doen dit voor hun collega’s, maar ook voor alle bezoekers binnen het bedrijf.

Social return

Wij bieden arbeidsplaatsen en leer-/werkplekken aan studerende jongeren met een beperking en aan langdurig werklozen. Daarnaast investeren we in stagiaires van beroepsopleidingen. Wij werken hiervoor samen met onder meer Gemeente Rotterdam, Ro@work en JobUp.

Duurzaam inkopen

In alle fasen van het inkoop- en verkoopproces houden we rekening met de milieucriteria en de sociale aspecten. We selecteren onze leveranciers zorgvuldig en bewaken en monitoren de kwaliteit van de geleverde producten en diensten en het advieswerk. De milieubarometer maakt de milieuprestaties van ons bedrijf zichtbaar. De sociale aspecten hebben betrekking op arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid) en een leefbaar inkomen. We investeren continu in milieuvriendelijke en minder belastende oefenmaterialen. Ontdek onze cursussen, adviesdiensten en veiligheidsproducten.

Waar zijn we te vinden

Plattegrond met locaties van Quinton

Amersfoort
Algolweg 7
3821 BG Amersfoort

Amsterdam
Paasheuvelweg 35
1105 BG Amsterdam

Barendrecht
Bijdorp-Oost 46
2992 LA Barendrecht

Bergschenhoek
Weg en Bos 4-6
2661 DH Bergschenhoek

Coevorden
Monierweg 4
7741 KT Coevorden

Eindhoven
Esp 250
5633 AC Eindhoven

Enschede
Vlierstraat 103
7544 GG Enschede

Groningen
Wismarweg 6
9723 HB Groningen

Markenbinnen
Provincialeweg 9
1536 AC Markenbinnen

Nuth
Industriestraat 6
6361 HD Nuth

Tiel
Morsestraat 16
4004 JP Tiel

Zwolle
Popovstraat 7a
8013 RK Zwolle