Quinton Brandveiligheid BV levert nieuwe lichting BHV’ers

Quinton Brandveiligheid BV levert nieuwe lichting BHV’ers

Op initiatief van de Lionsclub Rotterdam is er in de loop van 2014 een eerste contact ontstaan tussen Quinton BV en de Voedselbank Rotterdam. Het positieve resultaat van dit contact was een, met ingang van 2015 startende, tweejarige samenwerking.

Deze samenwerking heeft er toe geleid dat verschillende vrijwilligers van de Voedselbank  kosteloos de cursus “Opleiding Bedrijfshulpverlener, inclusief AED” hebben gevolgd en zijn opgeleid tot een volwaardige BHV’er. De eerste groep cursisten heeft inmiddels ook al de herhalingscursus gevolgd. Na een turbulente periode van reorganisatie en verhuizing is de Voedselbank nu serieus bezig om haar eigen BHV organisatie concreet en structureel vorm te geven. Om die reden heeft een nieuwe groep vrijwilligers recentelijk de opleiding met succes afgerond en zal eind augustus dit jaar een nieuwe, laatste groep starten.

In de loop van september zal de samenwerking worden geëvalueerd, maar uiteraard hopen we als Voedselbank deze samenwerking ook na 2016 te kunnen blijven voortzetten om ook in de toekomst de interne veiligheid op orde te kunnen houden voor al onze vrijwilligers.

Voor het hele artikel klik hier voor de website van de Voedselbank.