De kracht van herhaling in bedrijfshulpverlening

De kracht van herhaling in bedrijfshulpverlening

Nieuws

2de Kracht Van Herhaling In Bedrijfshulpverlening Min (1)
De kracht van herhaling in bedrijfshulpverlening

BHV’ers, EHBO’ers, Ploegleiders, iedereen met een functie in de bedrijfshulpverlening moet jaarlijks worden getraind. Waarom is dat eigenlijk? En wat betekent deze training voor uw bedrijf? 

Quinton trainer en brandweerman Jasmin vertelt ons over de kracht van herhaling in bedrijfshulpverlening om de veiligheid en mentale weerbaarheid van uw medewerkers te borgen.

Jasmin: “Het regelmatig trainen van BHV’ers is van groot belang om ervoor te zorgen dat zij adequaat kunnen reageren op noodsituaties. Hiermee houden zij hun vaardigheden en kennis bij én breiden deze uit. Dit draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving en kan de impact van noodsituaties minimaliseren.”

Reactiepatronen bij calamiteiten

Het menselijk gedrag bij noodsituaties is vaak onvoorspelbaar. Mensen kunnen in shock raken, angstig of verward zijn. Het is daarom belangrijk om bedrijfshulpverleners te trainen hoe zij met dit gedrag om zouden kunnen gaan en hoe zij anderen, indien nodig, kunnen kalmeren. Daarnaast is het belangrijk dat zij weten hoe traumatische gebeurtenissen het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden en wat dit betekent voor hun werk als BHV’er.

Zodra zich een gevaarlijke situatie voordoet, heeft een BHV’er een fractie van een seconde de tijd om te reageren. De amygdala (reptielenbrein) wordt geactiveerd en zorgt direct voor een reactie. Naar aanleiding hiervan kan een BHV’er vechten, vluchten of bevriezen. In de volgende fase wordt deze reactie versterkt door onze emotie (zoogdierenbrein), waarna trainingen en vaardigheden in het cognitieve deel van het brein worden opgeroepen (menselijk brein).

Mentale weerbaarheid bij bedrijfshulpverlening

Een traumatische gebeurtenis kan een negatieve invloed hebben op het welzijn van een mens en kan leiden tot problemen als depressie, angststoornissen en zelfs posttraumatische stressstoornis (PTSS). Veel BHV’ers zijn zelden tot nooit met incidenten geconfronteerd en zich onvoldoende bewust van de impact hiervan. Door hen te trainen om bewust te handelen en te visualiseren, leren zij niet alleen hoe ze om moeten gaan met traumatische situaties, maar ook hoe zij deze kunnen voorkomen. 

“Als brandweerman word ik getraind om te voorkomen dat ik in een te hoog stressniveau kom tijdens incidentenbestrijding. Wat mij helpt is om onderweg naar een incident te visualiseren welke stappen en procedures ik verwacht te moeten doorlopen” vertelt Jasmin.

Alhoewel iedere situatie bij aankomst anders is, geeft het visualiseren hem de kans om zijn mentale weerbaarheid te vergroten en zich voor te bereiden op een noodsituatie.

Drie fasen in mentale weerbaarheid

In de bedrijfshulpverlening maken we onderscheid tussen de fase voor, tijdens en na het incident. De manier waarop we met deze fasen omgaan is bepalend voor het verloop van de calamiteit, het welzijn van de bedrijfshulpverlener en de organisatie. 

  • Voor het incident

Zorg dat medewerkers voldoende kennis hebben van het gebouw, beschikbare middelen, interne procedures en incidenten die kunnen plaatsvinden. Door te anticiperen op potentieel traumatische ervaringen, worden BHV’ers voorbereid op noodsituaties en bouwen ze mentale weerbaarheid op. Dit versterkt hun mentale welzijn en vermindert de kans op PTSS.

  • Tijdens het incident

De bedrijfshulpverleners worden geconfronteerd met hectiek, tijdsdruk, verandering van hun dagelijks patroon en vaak een schokkende gebeurtenis. Het is de kunst om tijdens het incident de juiste mensen op een taak te zetten die bij hen past. Daardoor kan je ervan uitgaan dat de hulpverlening adequaat wordt uitgevoerd en de mentale veerkracht versterkt wordt.

  • Nazorg en evaluatie

Een goede evaluatie is van groot belang. Dit helpt om te bepalen welke stappen er nodig zijn om toekomstige noodsituaties te voorkomen en/of nog beter te bestrijden. Er wordt gekeken of de inzet van de BHV’ers effectief was en aandacht besteed aan de impact van het incident. Hoe gaat het met het welzijn van de betrokkenen, wat is er nodig om hen te ondersteunen in de verwerking en weten zij waar zij met hun hulpvraag terecht kunnen?

Mentale weerbaarheid om welzijn te borgen

“In conclusie is mentale weerbaarheid  bepalend voor de manier waarop een BHV’er reageert tijdens de incidentenbestrijding. Zij zouden aan hun mentale weerbaarheid moeten werken om effectief te kunnen reageren op noodsituaties.” 

Jasmin geeft aan dat dit kan door:

  • Regelmatig te trainen en te begrijpen hoe het menselijk brein werkt;
  • Het menselijk gedrag bij noodsituaties en de invloed van trauma op mensen te onderzoeken;
  • Een goede evaluatie en nazorg te bieden om het welzijn van betrokkenen te borgen.

Actief aan de slag met de mentale weerbaarheid van uw medewerkers?

Dat kan! Voor iedere laag binnen uw BHV-organisatie zijn er trainingen mogelijk. Bovendien biedt Quinton uw medewerkers de gelegenheid om situaties die voor uw bedrijf relevant zijn te simuleren. Neem gerust contact met ons op voor vragen of het boeken van herhalingscursussen voor uw BHV-organisatie.

Kunnen wij u helpen?

Neem contact op

Quinton staat voor:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Stuur ons dan een bericht

Cursus De kracht van herhaling in bedrijfshulpverlening direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *