DagUpd@te! Stichting Dag van de BHV

 
Dag van de BHV is per dinsdag 20 juni 2017 een Stichting!

Bij de notaris is de akte van oprichting ondertekend door voorzitter Sylvester Bennema (Crisicom), secretaris Ton Baas (VBZ) en penningmeester Stephan den Hollander (Quinton BHV). In 2012 vond de eerste Dag van de BHV plaats. Direct in dit eerste jaar namen al honderden organisaties deel en dit aantal is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, tot circa 900 unieke namen in het afgelopen jaar.

Nu is het dus zover dat ‘we’ een Stichting zijn geworden. De oprichting onderstreept het onafhankelijke, niet-commerciële karakter van de Dag, hetgeen vanaf dag één voor de Partners aan de orde is geweest. Verder zal een zogenoemde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst worden aangevraagd.

De akte van oprichting wordt voorgelezen.

 

V.l.n.r.: voorzitter Sylvester Bennema (Crisicom), secretaris Ton Baas (VBZ),
penningmeester Stephan den Hollander (Quinton BHV) en notaris mr. Robert A. Ritsma.