Coronavirus (COVID-19) en de cursus

Laatste update 26-06-2021

Update: Vanaf maandag 28 juni 2021 is het dragen van mond- /neusmaskers niet meer verplicht op onze oefencentra. Wel is het verplicht een mondkapje te dragen bij verplichte praktijkhandelingen, waarbij de 1,5 meter afstand niet te borgen is, tijdens de EHBO (Oranje Kruis) opleiding.

Alle cursussen worden weer hervat door versoepelingen in de coronaregeling van 03-03-2021.  Vanaf 3 maart worden ook weer EHBO-examens afgenomen onder voorwaarden.

Wij zijn blij dat het kabinet het belang van regelmatig trainen onderkend en wij uw BHV’ers weer kunnen trainen zodat zij kunnen zorgen voor de veiligheid binnen uw bedrijf.

Zie ook ons bericht:

Weer trainen door wijzigingsregeling Rijksoverheid

of lees direct de wijzigingsregeling:

Wettekst Rijksoverheid (Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 (contactberoepen, buitensporten, winkelen op afspraak, avondklok)) pagina 21

De genomen acties door Quinton zijn:

 • Alle cursussen (zowel groepscursussen als open inschrijvingen) vinden plaats conform ons Protocol ‘Veilig en contactloos trainen’
 • Wij bieden diverse BHV- en EHBO-cursussen aan door middel van e-learning en webinars.
 • Wij gaan flexibel om met vervaldata van de certificeringen.

Veiligheid op de werkvloer
Het Rode Kruis, Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) vragen werkgevers om goed na te denken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie tóch kunnen garanderen, voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kúnnen werken.

Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp te kunnen verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Indien de bedrijfscontinuïteit door onderbezetting van de bedrijfsnoodorganisatie in het geding komt treden organisatie en opleider met elkaar in overleg om te komen tot een passende oplossing.

Hoe houden we rekening met Corona?

De cursussen worden sinds juni 2020 in aangepaste vorm aangeboden. Dit betekent dat wij werken met aangepaste groepsgroottes (op onze locaties maximaal 8-10 personen), extra veiligheids- en hygiënemaatregelen en nieuwe werkvormen die geïmplementeerd zijn. Met als uitgangspunt het brancheprotocol, hebben wij ons veiligheidsprotocol ‘Veilig en contactloos trainen’ opgesteld.

Download hier:

Protocol ‘Veilig en contactloos trainen’

Informatie voor de cursist

Welke preventieve maatregelen kunt u zelf nemen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis als een gezinslid koorts heeft
 • Ook als je gezond bent zo min als mogelijk onnodig het huis verlaten

Brancheprotocol

Met trots kunnen wij vertellen dat het brancheprotocol EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen gereed is. Samen met andere opleidingsinstituten en certificerende instanties hebben wij digitaal om tafel gezeten om tot dit brancheprotocol te komen. Dit protocol geeft heldere richtlijnen om op veilige wijze EHBO-, BHV- of reanimatiecursussen te kunnen verzorgen. Meer informatie kunt u via de volgende link vinden: https://www.quintonbhv.nl/gedeeltelijke-lockdown-cursussen-en-examens-gaan-wel-door/

Tips en handvatten voor uw BHV-organisatie

Door organisaties worden verschillende hygiëne maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is het goed de invloed op de BHV-organisatie bespreekbaar te maken. Geef uw BHV’ers tips en handvatten om de inzet zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • Bespreek de actuele adviezen ten aanzien van reanimatie met de BHV-organisatie (zie hieronder)
 • Vraag uw BHV’ers extra alert te zijn op de eigen gezondheid
 • Benadruk nogmaals de geldende hygiënemaatregelen
 • Zorg voor een juist en optimaal gebruik van de beschikbare beschermende middelen. Wijs bijvoorbeeld op het gebruik van handschoenen.

Wat doe je bij een inzet?

 • Ga niet naar een melding als je je niet fit voelt of je behoort tot één van de COVID-19 risicogroepen welke zijn gedefinieerd door het RIVM.
 • Let op eigen veiligheid!
 • Trek handschoenen aan.
 • Observeer op afstand. Houd waar mogelijk een afstand van 1,5 meter.
 • Laat het slachtoffer zelf handelingen uitvoeren.

Reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (update 09 oktober 2020)

Vanaf 09 oktober geldt het advies de reanimatie uit te voeren volgens de COVID-19 richtlijn.

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef geen beademingen, wel borstcompressies.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten

 • Hanteer zoveel mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid adviseert.
 • Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighoudt tot het minimum. Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5m afstand.
 • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenalcohol gebruikt worden.

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel mogelijk.
 • Neem gebruikte medische apparatuur (AED) af met alcohol.
 • Zorg voor goede nazorg. Bespreek het verloop van de inzet met elkaar.

Actuele algemene informatie over het coronavirus

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM of de GGD.

Het RIVM geeft op hun site antwoord op veel gestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Staat uw vraag hier niet tussen en wil u graag iemand spreken? Dan kan u bellen naar het publieksinformatienummer 0800-1351