Coronavirus (COVID-19) en de cursus

Laatste update 01-04-2020

Inmiddels breidt het Coronavirus (COVID-19) uit. Naar verwachting zal het aantal besmette personen de komende tijd verder oplopen. Vanuit onze klanten, cursisten en instructeurs ontvangen wij vragen over praktische en preventieve maatregelen, de eventuele invloed op onze BHV-cursussen en de mogelijke impact op de bedrijfscontinuïteit van onze klanten.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte.

Gaan de cursussen door?

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van het kabinet en het advies van het RIVM en de Nederlandse Reanimatieraad hebben wij besloten om alle cursussen tot nader order niet plaats te laten vinden.

Dinsdag 31 maart 2020, heeft het kabinet de op 24 maart getroffen maatregelen  verlengt om het Coronavirus onder controle te krijgen. De maatregelen zijn onder andere dat je thuis niet meer dan drie gasten mag ontvangen, een afstand van 1,5 meter van elkaar moet houden, dat bij een gezinslid met koorts alle gezinsleden thuis moeten blijven, alle evenementen tot 01 juni worden verboden en alle samenkomsten t/m 28 april niet uitgeoefend mogen worden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragen-over-maatregelen-en-handhaving

Omdat het nog onduidelijk is of de samenkomsten na 28 april 2020 weer toegestaan worden, zullen wij wekelijks 2-3 weken vooruit kijken en onze klanten met geplande cursisten actief benaderen om de cursussen/ cursisten kosteloos naar een later moment in het jaar te verplaatsen (op dit moment worden nieuwe cursussen alleen ná 1 juni gepland). Deze werkwijze kan tussentijds aangepast worden na het ontvangen van nieuwe informatie van het RIVM en de Rijksoverheid. Tevens zullen wij  contacten onderhouden met partners en de branchevereniging van BHV-opleiders. Zodra er nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen op dit vlak zijn zullen wij deze informatie delen.

Welke preventieve maatregelen kunt u zelf nemen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis als een gezinslid koorts heeft
 • Ook als je gezond bent zo min als mogelijk onnodig het huis verlaten

Tips en handvatten voor uw BHV-organisatie

Door organisaties worden verschillende hygiëne maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is het goed de invloed op de BHV-organisatie bespreekbaar te maken. Geef uw BHV’ers tips en handvatten om de inzet zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • Bespreek de actuele adviezen ten aanzien van reanimatie met de BHV-organisatie (zie hieronder)
 • Vraag uw BHV’ers extra alert te zijn op de eigen gezondheid
 • Benadruk nogmaals de geldende hygiënemaatregelen
 • Zorg voor een juist en optimaal gebruik van de beschikbare beschermende middelen. Wijs bijvoorbeeld op het gebruik van handschoenen.

Moet je iemand reanimeren die griepverschijnselen heeft?

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Het volgende advies is uitgebracht:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen.
 • De inzet blijft ongewijzigd bij kinderen en pasgeborenen.

Tijdens een inzet :

 • Stel de ademhaling vast alléén door te kijken!
 • Is er géén ademhaling zichtbaar? Bel direct 112.

Maatregelen

Géén verdenking van een Corona besmetting:

Indien er geen verdenking van een Corona besmetting is, is het advies als volgt te handelen bij een reanimatie:

 • Heeft het slachtoffer geen ademhaling? Bel direct 112.
 • Sluit de AED aan er verricht continu borstcompressies.
 • Geef géén mond-op-mond beademing! Ook niet met een beademingsmasker.
 • Zorg dat er maximaal 2 hulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn. Eén BHV’er geeft borstcompressies, de ander staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage. Ga door tot de professionele hulpverlening arriveert.
 • Zorg dat anderen op ruime afstand blijven.

Wel verdenking van een Corona besmetting:

Indien er een verdenking van een Corona besmetting is, is het advies als volgt te handelen bij een reanimatie:

 • Heeft het slachtoffer geen ademhaling? Bel direct 112.
 • Verricht geen borstcompressies uit bij het slachtoffer. Sluit alleen een AED aan (indien mogelijk).
 • Geef géén mond-op-mond beademing! Ook niet met een beademingsmasker.
 • Zorg dat anderen op ruime afstand blijven.

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel mogelijk.
 • Neem gebruikte medische apparatuur (AED) af met alcohol.
 • Zorg voor goede nazorg. Bespreek het verloop van de inzet met elkaar.

Actuele algemene informatie over het coronavirus

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM of de GGD.

Het RIVM geeft op hun site antwoord op veel gestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Staat uw vraag hier niet tussen en wil u graag iemand spreken? Dan kan u bellen naar het publieksinformatienummer 0800-1351