Coronavirus (COVID-19) en de cursus

Laatste update 13-01-2021

Dinsdagavond kondigde Premier Rutte tijdens een toespraak aan dat Nederland de lockdown verlengt om de verspreiding van het aantal besmettingen te beperken. Dit heeft flinke gevolgen voor nogal wat branches, waaronder de sector voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen. Een situatie die in ieder geval tot 09 februari van kracht is. 

De lockdown betekent in de praktijk dat er in principe geen bijeenkomsten of evenementen mogen plaatsvinden. Opnieuw een bittere pil. BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS) en veiligheidscursussen zullen voorlopig vooral online gegeven worden. Praktijkcursussen kunnen alleen plaatsvinden indien de veiligheid van medewerkers of de continuïteit ( denk aan organisaties die wel open mogen blijven) in het gedrang komt. Uiteraard binnen de richtlijnen en protocollen.

De genomen acties door Quinton zijn:

 • Alle open inschrijvingen tot 20 januari worden omgezet naar webinars om de theorie te behandelen en de praktijkdagen verplaatst naar een later moment
 • Wij bieden diverse BHV-cursussen aan door middel van e-learning en webinars
 • Indien het volgen van de praktijkcursus noodzakelijk is voor de continuïteit van uw bedrijf kunnen wij in goed overleg bepalen of de cursus plaats kan vinden
 • Wij gaan flexibel om met vervaldata van de certificeringen

Veiligheid op de werkvloer
Het Rode Kruis, Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) vragen werkgevers om goed na te denken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie tóch kunnen garanderen, voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kúnnen werken.

Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp te kunnen verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Indien de bedrijfscontinuïteit door onderbezetting van de bedrijfsnoodorganisatie in het geding komt treden organisatie en opleider met elkaar in overleg om te komen tot een passende oplossing.

Cursussen die wel plaatsvinden

De cursussen worden sinds juni 2020 in aangepaste vorm aangeboden. Dit betekent dat wij werken met aangepaste groepsgroottes (op onze locaties maximaal 8-10 personen), extra veiligheids- en hygiënemaatregelen en nieuwe werkvormen die geïmplementeerd zijn. Met als uitgangspunt het brancheprotocol, hebben wij ons veiligheidsprotocol ‘Veilig en contactloos trainen’ opgesteld. Aanvullend dragen onze cursisten, instructeurs en medewerkers mondkapjes als men zich door het pand beweegt. Deze kunnen afgedaan worden wanneer met zit.

Download hier:

Protocol ‘Veilig en contactloos trainen’

Informatie voor de cursist

Welke preventieve maatregelen kunt u zelf nemen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis als een gezinslid koorts heeft
 • Ook als je gezond bent zo min als mogelijk onnodig het huis verlaten

Brancheprotocol

Met trots kunnen wij vertellen dat het brancheprotocol EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen gereed is. Samen met andere opleidingsinstituten en certificerende instanties hebben wij digitaal om tafel gezeten om tot dit brancheprotocol te komen. Dit protocol geeft heldere richtlijnen om op veilige wijze EHBO-, BHV- of reanimatiecursussen te kunnen verzorgen. Meer informatie kunt u via de volgende link vinden: https://www.quintonbhv.nl/gedeeltelijke-lockdown-cursussen-en-examens-gaan-wel-door/

Tips en handvatten voor uw BHV-organisatie

Door organisaties worden verschillende hygiëne maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is het goed de invloed op de BHV-organisatie bespreekbaar te maken. Geef uw BHV’ers tips en handvatten om de inzet zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • Bespreek de actuele adviezen ten aanzien van reanimatie met de BHV-organisatie (zie hieronder)
 • Vraag uw BHV’ers extra alert te zijn op de eigen gezondheid
 • Benadruk nogmaals de geldende hygiënemaatregelen
 • Zorg voor een juist en optimaal gebruik van de beschikbare beschermende middelen. Wijs bijvoorbeeld op het gebruik van handschoenen.

Wat doe je bij een inzet?

 • Ga niet naar een melding als je je niet fit voelt of je behoort tot één van de COVID-19 risicogroepen welke zijn gedefinieerd door het RIVM.
 • Let op eigen veiligheid!
 • Trek handschoenen aan.
 • Observeer op afstand. Houd waar mogelijk een afstand van 1,5 meter.
 • Laat het slachtoffer zelf handelingen uitvoeren.

Reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (update 09 oktober 2020)

Vanaf 09 oktober geldt het advies de reanimatie uit te voeren volgens de COVID-19 richtlijn.

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef geen beademingen, wel borstcompressies.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten

 • Hanteer zoveel mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid adviseert.
 • Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighoudt tot het minimum. Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5m afstand.
 • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenalcohol gebruikt worden.

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel mogelijk.
 • Neem gebruikte medische apparatuur (AED) af met alcohol.
 • Zorg voor goede nazorg. Bespreek het verloop van de inzet met elkaar.

Actuele algemene informatie over het coronavirus

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM of de GGD.

Het RIVM geeft op hun site antwoord op veel gestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Staat uw vraag hier niet tussen en wil u graag iemand spreken? Dan kan u bellen naar het publieksinformatienummer 0800-1351