“Burgers ervan doordringen hoe doorslaggevend deze stille krachten zijn als elke seconde telt”

“Burgers ervan doordringen hoe doorslaggevend deze stille krachten zijn als elke seconde telt”

Nieuws

EHBO
“Burgers ervan doordringen hoe doorslaggevend deze stille krachten zijn als elke seconde telt”

Voor het tweede jaar op rij heeft Erik Akerboom zich als boegbeeld verbonden aan de landelijke Dag van de BHV. Mede vanuit zijn functie als korpschef van politie vraagt Akerboom aandacht voor de belangrijke rol en inzet van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Akerboom: “Hoe onzichtbaar ook, altijd en overal bevinden zich BHV’ers om ons heen. Mensen die alert, snel en doelgericht kunnen en durven optreden als wie dan ook iets ernstigs overkomt. Die naar voren treden, waar anderen het uit angst of ondeskundigheid af laten weten.” Op donderdag 31 augustus a.s. vindt, in samenwerking met het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie SZW, een webinar over BHV plaats met Akerboom als een van de gastsprekers.

Akerboom volgde in juli 2016 Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven op als ambassadeur van Dag van de BHV. Deelnemende organisaties grijpen deze eerste maandag van november aan om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken en om hun BHV’ers in het zonnetje te zetten. In 2016 namen circa 900 unieke organisaties, bedrijven, instellingen en (semi-)overheden deel. Jaarlijks wordt gratis promotiemateriaal beschikbaar gesteld dat via de website kan worden aangevraagd. De Dag vindt in 2017 voor het zesde achtereenvolgende jaar plaats; dit jaar op maandag 6 november. Per juni 2017 is Stichting Dag van de BHV opgericht.

BHV binnen de politie
In zijn bijdrage voor de Dag de BHV 2017 concludeert Akerboom dat binnen de politie het optuigen van de nieuwe organisatie een hogere prioriteit had dan het regelen van de interne hulpverlening. In 2016 trad volgens de korpschef een kentering op. Medio 2017 beschikt de politie over ongeveer vijfduizend BHV’ers. Die vrijwilligers worden tijdens de Dag van de BHV in het zonnetje gezet. Op hun beurt dragen ze bij aan de gestarte werving van nieuwe vrijwilligers. Akerboom: “Een zowel duidelijke als eenduidige bedrijfshulpverlening krijgt binnen ons korps steeds meer handen en voeten. Een meer dan terechte stap vooruit, gezien de meerwaarde die de bedrijfshulpverlening vertegenwoordigt.”

Lees de bijdrage van Erik Akerboom hier

Meer informatie over Dag van de BHV, het aanvragen van het gratis promotiepakket en over het nomineren voor de verkiezing BHV’er van het Jaar: www.dagvandebhv.nl

Kunnen wij u helpen?

Neem contact op

Quinton staat voor:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Stuur ons dan een bericht

Cursus “Burgers ervan doordringen hoe doorslaggevend deze stille krachten zijn als elke seconde telt” direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *