BHV in bedrijfsverzamelgebouwen: een verantwoordelijkheid die niet genegeerd kan worden

BHV in bedrijfsverzamelgebouwen: een verantwoordelijkheid die niet genegeerd kan worden

Nieuws

Ontruimingsoefeningen
BHV in bedrijfsverzamelgebouwen: een verantwoordelijkheid die niet genegeerd kan worden

De groeiende trend van het omvormen van grote, vaak leegstaande kantoorgebouwen tot bedrijfsverzamelgebouwen biedt tal van kansen voor kleinere bedrijven. Het huren van een etage of zelfs slechts één kantoorunit kan een aantrekkelijke en kostenefficiënte oplossing zijn. Maar met deze ontwikkeling komt ook een belangrijke verantwoordelijkheid kijken: het regelen van de bedrijfshulpverlening (BHV).

Wettelijke verplichtingen en eigen initiatief
Volgens artikel 19 van de Arbowet moeten werkgevers die arbeid laten verrichten in eenzelfde bedrijf of inrichting, effectief samenwerken om de naleving van de wet te waarborgen. Dit houdt in dat niet alleen de verhuurder, maar ook de gehuisveste bedrijven actief moeten bijdragen aan de BHV.

Een goede samenwerking op het gebied van BHV is cruciaal. De rol van de verhuurder is hierin belangrijk; zij zijn verantwoordelijk voor basisvoorzieningen zoals brandmeldinstallaties, brandslanghaspels en noodverlichting. Echter, de bedrijven zelf hebben de plicht om verder te gaan dan deze basis en moeten proactief deelnemen aan de veiligheidsplanning.

Samenwerking en communicatie
Het sleutelwoord in een effectieve BHV-structuur binnen een bedrijfsverzamelgebouw is ‘samenwerking’. Bedrijven moeten niet afwachten tot iemand anders initiatief neemt, maar zelf de samenwerking zoeken met andere bedrijven binnen het gebouw. Dit kan inhouden:

  • Vastleggen van afspraken: Zorg dat er een duidelijk calamiteitenplan opgesteld en toegankelijk is, bijvoorbeeld bij de receptie. Zo weet bij een calamiteit iedereen, inclusief externe hulpdiensten, wat de afspraken zijn.
  • Oefeningen organiseren: Het is sterk aan te raden om minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Dit helpt niet alleen om de ontruimingsprocedures te verfijnen, maar versterkt ook het veiligheidsbewustzijn onder de werknemers.

Creëren van een veilige werkomgeving
Een collectieve inspanning in de BHV kan een groot verschil maken. Hierbij enkele tips om de BHV in een bedrijfsverzamelgebouw te optimaliseren:

  • Zorg voor voldoende opgeleide BHV’ers: Afhankelijk van de grootte en het risico van het bedrijf, moet je zorgen dat er altijd voldoende getrainde BHV’ers aanwezig zijn.
  • Communiceer duidelijk waar de verzamelplaats is: In geval van een ontruiming moet iedereen weten waar de veilige verzamelplaats zich bevindt.
  • Blijf in gesprek: Blijf in gesprek met de verhuurder, maar ook met andere huurders in het gebouw. Zorg ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en nakomt. Plan hiervoor bijvoorbeeld periodieke BHV-overleggen.

Het opzetten van een robuuste BHV-structuur in een bedrijfsverzamelgebouw is geen kleine taak, maar het is absoluut noodzakelijk. Het gaat hier niet alleen om het voldoen aan wettelijke eisen, maar vooral om het waarborgen van de veiligheid van iedereen die in het gebouw werkt. Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of behoefte aan een advies op maat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Veiligheid is een investering die altijd de moeite waard is!

Kunnen wij u helpen?

Neem contact op

Quinton staat voor:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Stuur ons dan een bericht

Cursus BHV in bedrijfsverzamelgebouwen: een verantwoordelijkheid die niet genegeerd kan worden direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *