RI&E

Elke organisatie (zzp’ers uitgezonderd) moet laten inventariseren of het werk voor medewerkers veilig en gezond is. En hóe veilig en gezond. Als expert in bedrijfsveiligheid voert Quinton jaarlijks vele RI&E’s uit in tal van sectoren. Hieruit volgt het Plan van Aanpak met actiepunten. We werken professioneel, zeer zorgvuldig en met betrokkenheid bij uw organisatie.

Vraag offerte aan

Uitvoering van de RI&E

Inventarisatie

Quinton voert de inventarisatie uit aan de hand van een (eventueel branchegerichte) checklist. We voeren een inventariserend gesprek met de Arbo-contactpersoon (preventiemedewerker) en de rondgang binnen de organisatie. Waar nodig bevragen we medewerkers, bijvoorbeeld over de psychosociale belasting. De inventarisatie bestaat uit:

  • Een beoordeling van Arbo-documentatie;
  • Stand van zaken voorgaande RI&E;
  • Een gesprek met de preventiemedewerker;
  • Werkplek- en functiegericht onderzoek;
  • Evaluatie van geconstateerde knelpunten;
  • Adviezen voor oplossingen;
  • Afhankelijk van de organisatie: gereedschappen, werktuigen en machines, gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, straling, klimaat, licht, werkplekinrichting, ergonomie, lichamelijke belasting, werk- en rusttijden.

Plan van Aanpak

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en daaruit voortgekomen knelpunten, risico’s en adviezen, maken we een Plan van Aanpak. Hierin staat welke maatregelen uw organisatie moet nemen. In de conceptfase geeft u als opdrachtgever zelf aan binnen welke termijn een actiepunt wordt opgelost en wie daarvoor verantwoordelijk is. Op basis hiervan maken we de definitieve versie.

Toetsing

We stellen een concept-rapportage RI&E op. Indien nodig laten we deze toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige (zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en A&O-deskundige). Eventuele opmerkingen van de deskundige verwerken we in de rapportage.

Informeer naar de mogelijkheden

 

Kunnen wij u helpen?

Vrijblijvende offerte aanvragen

Is dit wat u zoekt? Of heeft u nog meer vragen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

088 - 010 34 40

Offerte aanvragen