Coronavirus (COVID-19) en de cursus

Vanaf zaterdag 25 september 2021 worden de coronamaatregelen meer losgelaten. Goed nieuws! Hierdoor wijzigt ook het brancheprotocol, want met minder maatregelen, keren we langzaam terug naar een situatie voor corona. Maar we zijn er nog niet helemaal. Het is nog altijd belangrijk om goed op elkaar te letten en de maatregelen die er zijn, in acht te nemen.

De verschillende wijzigingen in het brancheprotocol zijn hieronder verzameld:

 • 1,5 meter afstand hoeft niet, mag wel; 1,5 meter afstand houden hoeft niet meer, maar het is nog wel verstandig;
 • Mondkapjes: mag wel, hoeft niet;
 • Verbinden (oefenen) op elkaar: mag wel, hoeft niet;
 • Reanimatiepoppen: advies om per cursist het longzakje te verwisselen naast het reinigen van de pop.

Verder blijft het advies van het RIVM gehandhaafd: thuis blijven bij klachten en hanteer de eerder gestelde hygiëne maatregelen, zoals goede ventilatie en uiteraard het zorgvuldig wassen van de handen. Een toegangsbewijs is op dit moment voor onze branche niet van toepassing. Houd voor deze en andere ontwikkelingen altijd de website van de overheid in de gaten.

Komt u een training volgen bij Quinton? Of wilt u deze plannen?

Wij zijn blij dat we de 1.5 meter niet meer hoeven te hanteren, maar vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt wanneer hij/zij een training bij ons volgt. Daarom blijven een deel van de maatregelen in stand:

 • Alle cursussen (zowel groepscursussen als open inschrijvingen) vinden plaats conform ons Protocol ‘Veilig en contactloos trainen’
 • Het maximale aantal cursisten per groep is afgestemd op de afmetingen van de lesruimte en de samenstelling van de groep.
 • Iedere cursist ontvangt eigen oefenmaterialen.
 • 1,5 meter afstand houden hoeft niet, maar is wel verstandig. We werken met aangepaste werkvormen bij handelingen waar cursisten dicht bij elkaar komen. Het blijft mogelijk om gedurende de gehele cursus afstand te houden van elkaar.
 • Mondkapjes zijn niet verplicht, maar het mag wel.
 • De lunch wordt geserveerd als lunchpakket.
 • Er zijn extra gedrag- en hygiënische maatregelen van kracht, voor meer informatie klik hier.

Download hier:

Protocol ‘Veilig en contactloos trainen’

Informatie voor de cursist

Tips en handvatten voor uw BHV-organisatie

Door organisaties worden verschillende hygiëne maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is het goed de invloed op de BHV-organisatie bespreekbaar te maken. Geef uw BHV’ers tips en handvatten om de inzet zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 • Bespreek de actuele adviezen ten aanzien van reanimatie met de BHV-organisatie (zie hieronder)
 • Vraag uw BHV’ers extra alert te zijn op de eigen gezondheid
 • Benadruk nogmaals de geldende hygiënemaatregelen
 • Zorg voor een juist en optimaal gebruik van de beschikbare beschermende middelen. Wijs bijvoorbeeld op het gebruik van handschoenen.