Coronavirus (COVID-19) en de cursus – OUD

Laatste update 13-03-2020

Inmiddels breidt het Coronavirus (COVID-19) uit. Naar verwachting zal het aantal besmette personen de komende tijd verder oplopen. Vanuit onze klanten, cursisten en instructeurs ontvangen wij vragen over praktische en preventieve maatregelen, de eventuele invloed op onze BHV-cursussen en de mogelijke impact op de bedrijfscontinuïteit van onze klanten.

Quinton volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de bestrijding van het virus en heeft nauw contact met de GGD-instellingen. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM met betrekking tot bijeenkomsten en evenementen, is het niet nodig om cursussen te annuleren of cursisten te weren als zij geen klachten hebben. Onze cursussen vinden dan ook plaats conform de planning.

Uiteraard vragen we cursisten en instructeurs die griepachtige verschijnselen hebben (verkoudheid en/of koorts) om niet naar de cursus te komen. Ongeacht of zij in de aangemerkte risicogebieden zijn geweest. Dit geldt altijd en niet specifiek voor het coronavirus.

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de actuele maatregelen die Quinton hanteert.

Welke preventieve maatregelen kunt u zelf nemen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Welke preventieve maatregelen heeft Quinton genomen?
We benadrukken de bovenstaande richtlijnen extra binnen onze organisatie. Ook maken onze instructeurs alle lesmaterialen en oefenruimtes extra schoon. Als aanvulling op die maatregelen:

 • Wij heten u graag welkom, maar schudden tijdelijk geen handen
 • Onze medewerkers hebben de opdracht om cursisten met griepverschijnselen niet toe te laten
 • Tijdens de cursussen zijn handschoenen, faceshields, pocketmasks en/ of handgel aanwezig
 • De cursisten zullen tijdelijk de beademing niet op de reanimatiepop uitvoeren (zie maatregel hieronder)
 • De ademhalingscontrole bij een medecursist of LOTUS voeren we tijdelijk niet praktisch uit
 • Fysiek contact wordt vermeden
 • Extra aandacht voor de schoonmaak van o.a. lichtknoppen, deurklinken en tafels

Voor de reanimatie nemen we voorlopig de volgende maatregelen.
De huidige situatie kan voor cursisten verontrustend zijn. Met name het onderdeel reanimatie, kan vragen oproepen. Indien een cursist niet wil beademen, dan hoeft dit niet. Uiteraard vragen we de cursist wel de overige handelingen, waaronder de borstcompressies, uit te voeren. De  instructeur kan bij correcte uitvoer de cursist wel competent verklaren. Dit is opgenomen in de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad:

 • “Artikel 6b (blz. 16) van de Reanimatierichtlijn: indien een cursist aangeeft bezwaar te hebben tegen beademing in verband met mogelijk besmettingsgevaar dan geeft de cursist geen beademingen, maar alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. Bij een dergelijke wijze van beademing kan de cursist nog steeds competent worden verklaard voor het onderdeel reanimatie, ondanks dat geen beademing wordt uitgevoerd.”

Mochten de uitgangspunten wijzigen dan passen we dat hier aan.

Tips en handvatten voor uw BHV-organisatie
Door organisaties worden verschillende hygiëne maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast is het goed de invloed op de BHV-organisatie bespreekbaar te maken. Geef uw BHV’ers tips en handvatten om de inzet zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 1. Maak de mogelijke risico’s op besmetting tijdens een inzet bespreekbaar met uw team. Vraag bijvoorbeeld of iedereen in staat én ook bereidt is om te reanimeren?
 2. Vraag uw BHV’ers extra alert te zijn op de eigen gezondheid
 3. Instrueer op het herkennen van het ziektebeeld van het Corona-virus en hoe te handelen.
 4. Benadruk nogmaals de geldende hygiënemaatregelen
 5. Zorg voor een juist en optimaal gebruik van de beschikbare beschermende middelen. Wijs bijvoorbeeld op het gebruik van handschoenen en een beademingsmasker.

 

Actuele algemene informatie over het coronavirus
Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM of de GGD.
Het RIVM geeft op hun site antwoord op veel gestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Staat uw vraag hier niet tussen en wil u graag iemand spreken? Dan kan u bellen naar het publieksinformatienummer 0800-1351