Blog

Wijziging Arbowet per juli 2017; Aan de slag met preventie!

De vernieuwde Arbowet richt zich met name op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, betere preventie en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Er gaan zaken veranderen rond de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Een aantal maatregelen in […]